O nakladatelství

Nakladatelství OSSIS vzniklo v roce 1993 jakou součást firmy OSSIS – učební pomůcky, vyrábějící kosterní preparáty hospodářských zvířat. První vydanou knihou byly Spotřební normy pro masné výrobky, následované v dalším roce učebnicí Technologické výpočty pro řezníky a uzenáře. Zatímco výrobu kosterních učebních pomůcek jsem zastavil poté, co byly české odborné školy vybaveny mými trvanlivými preparáty, v nakladatelské činnosti pokračuji stále.

Nakladatelství se specializuje především na vydávání odborné literatury, zaměřené na technologii masa a chemii potravin. Vedle knih receptur současných masných výrobků vydávám též zapomenuté řeznicko-uzenářské publikace a příručky z let 1890 až 1948. Další součástí edičních plánů jsou místopisné a přírodovědné publikace o Táborsku. Vydávám ale i beletrii a básnické sbírky, obvykle vlastním nákladem autorů.

Chcete vydat učebnici, skriptum či odbornou publikaci? Sháníte vydavatele? Obraťte se na mne. Postarám se o vše od sazby po distribuci. Autorské honoráře vyplácím.

Máte napsané beletristické dílo či knihu poezie a nevíte, jak dál? Ozvěte se, vyrobím Vám knihu podle Vašich představ a ve Vaší režii. V jak velkém nákladu Váš opus vyjde, rozhodnete Vy.

V sekci ANTIKVARIÁT nabízím starší nedostupné odborné knihy.

V sekci ODZNAKY naleznete přebytky z mé sbírky odznaků s řeznicko-uzenářskou tématikou. Rád bych jednou vydal katalog řeznických odznaků a medailí z let 1869–1989. Pokud nějaké vlastníte, budu Vám vděčný za informace o jejich existenci.

Stále vykupuji starou řeznicko-uzenářskou literaturu, noviny, ročenky, fotografie, výuční a tovaryšské listy, plakáty, odznaky, etikety, účtenky, reklamní předměty a jiné artefakty. Nabídněte.

 

 

                        Václav Šedivý