STEINHAUSER LADISLAV: 700 LET SE LVEM VE ZNAKU

Nový produkt

Historie řeznicko-uzenářského řemesla v Čechách a na Moravě od středověku po současnost.

Formát 20 × 30 cm, pevná šitá vazba, 450 stran, množství fotografií.

1. vydání, ČSZM Praha a VFU Brno 2010, ISBN 978-80-7305-105-1.

Více informací

Hmotnost: 2,10 kg

1 429 Kč

Více informací

Autor popisuje koncepci knihy takhle: „Psát a jistě i číst takto rozsáhlé dílo vyžaduje nejen čas, ale také pochopení souvislostí. Hledal jsem cestu, jak řadu faktů a informací skloubit a přitom neutopit čtenáře rozvleklostí faktů, navíc ponechat dílu přece jenom nějaký systém. Rozhodl jsem se pro první obecnou část a druhou, která v regionech rozpracovává to, co v nich bylo jedinečné anebo naopak obecné pro všechny. Proto popis dějů, které proběhly v místě vašeho působení, možná najdete u někoho jiného až na opačné straně republiky. Věřte, že spousta faktů byla obdobných a jejich neustálým opakováním pouze se změnami jmen protagonistů naší předlouhé řeznické historie byste jistě byli brzy unaveni.“

Z obsahu knihy:

Řeznické organizace se lvem ve znaku ......... 7

Význam řeznických cechů ........................... 37

Dvacáté století ............................................. 71

Výuka v oboru ............................................ 135

Historie jatečnictví ..................................... 167

Zlaté dědictví ............................................. 183

Moravští a čeští řezníci a uzenáři .............. 205

Jmenný rejstřík ........................................... 425