STRAKA IVAN, MALOTA LADISLAV: CHEMICKÉ VYŠETŘENÍ MASA (klasické laboratorní metody)

Nový produkt

První část knihy se zabývá chemickým složením masa, druhá popisuje jednoduché metody stanovení složek masa a masných výrobků.

Formát A5, 104 stran, brožovaná vazba v laminovaných kartonových deskách.
ISBN 80-86659-09-7, 1. vydání, 2006. Obsah knihy (RTF),  recenze knihy.

POSLEDNÍ 2 VÝTISKY

Více informací

Hmotnost: 0,19 kg

120 Kč

Více informací

První část knihy je věnována chemickému složení kosterní svaloviny a drobů jatečných zvířat, drůbeže, lovné zvěře i masa ryb. Autoři se detailně zabývají bílkovinami a peptidy v mase, jejich aminokyselinovým složením, deriváty aminokyselin a biogenními aminy. Další kapitola je zaměřena na lipidy a jejich doprovodné látky, především steroidy a karotenoidy. Ostatní kapitoly první části obšírně pojednávají o vitaminech, sacharidech, vodě a minerálních látkách v mase obsažených.

Ve druhé části publikace jsou podrobně metodicky popsány důkazy a stanovení jednotlivých chemických složek masa. Pozornost je věnována odběru vzorků, jejich přípravě v laboratoři, konzervaci a skladování vzorků. Po kapitolách o smyslovém hodnocení masa a o způsobech posuzování čerstvosti masa následují oddíly rozebírající metody důkazů a stanovení bílkovin a aminokyselin. Rozsáhle jsou pojednány postupy při stanovení obsahu a vlastností tuků v mase. Autoři nezapomínají ani na stanovení obsahu vody, sušiny a popela, dusitanů a chloridů v mase.

Učebnice je určena především studentům středních škol se zaměřením na technologii a analýzu potravin, studentům vysokých škol se specializací hygiena a technologie masa, ale i odborníkům z praxe.

RNDr. Ivan Straka, Ph.D. (nar. 1947) se narodil v předměstí Moravského Krumlova, absolvoval gymnázium a Přírodovědeckou fakultu UJEP (dnes Masarykova univerzita) v Brně, od promoce pracoval na Vysoké škole veterinární v Brně, kde se zabýval biochemickým metabolismem svalové a kostní tkáně produkčních druhů hospodářských zvířat. Po roce 1989 absolvoval doktorandské studium a získal titul Ph.D. Dnes v jeho činnosti převažuje produkce odborných publikací v odborných a odborně populárních časopisech.

Doc. MVDr. Ladislav Malota, CSc. (nar. 1947) se narodil ve Zlíně, absolvoval Střední veterinární školu v Kroměříži a Vysokou školu veterinární v Brně. V současné době je učitelem a přednostou ústavu biochemie, chemie a biofyziky Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Ke stažení